TÖITÄ TYÖTTÖMILLE – hanke

Työllisyyshanke 2020 – 2022

ENSISIJAISET TAVOITTEET:

Ohjaus avoimille työmarkkinoille

 • Vahvistetaan ohjausta kohti koulutusta ja työllistymistä.
 • Ensisijaisena tavoitteena on työttömien ohjaaminen avoimille työmarkkinoille.

Koulutus

 • Vahvistetaan ohjausta kohti koulutusta.
 • Työttömien työmarkkinavalmiuksien, ammattitaidon ja osaamisen parantaminen. 

Vahvistetaan hankkeiden keskinäistä yhteistyötä

 • Vahvistetaan hankkeiden keskinäistä yhteistyötä, sekä verkostoitumista erilaisten toimijoiden kesken. 
 • Aie-/yhteistyösopimus Äänekosken kaupungin OPSO- hankkeen kanssa, jolla tehostetaan nuorten oppisopimuskoulutusta.
 • Yhteistyö Jyväskylän Gradian PAKU-hankken kanssa. Sen avulla tehostetaan palvelupolkujen   kuntoon saattamista.
 • Yhteistyö Äänekosken kaupungin Taite työelämään kanssa, Tehostetaan   koulutuksen ja   osaamisen järjestämistä Äänekosken alueella.

Ratkoa avoimien työmarkkinoiden kohtaamisongelmaa

 • Toimia lisäkäsinä työllisyyden hoidossa. 


MUUT TAVOITTEET:

Hanke toimii välityömarkkinapaikan organisoijana

 • Hyödynnetään tarjolla olevat työmarkkinatoimenpiteet
 • Palkkatukityöt ja työkokeilut, tarjotaan, harjoittelupaikkoja ammattitutkintoja varten.
 • Työvoimakoulutus
 • Kouluttautuminen työmarkkinatuella
    Vastauksia työhakemuksiin ja –haastatteluihin odotellessa, osaamisen tarkistusta ja koulutuksen lisäämistä
 • Yhteistyössä TE-toimiston kanssa
 • Työttömästä yrittäjäksi
 • Yrittäjänä toimiminen, tarpeelliset suunnitelmat, projekti- ja analyysityökalujen avulla, tuotteistaminen, hinnoittelu ja   markkinointi, liiketoimintasuunnitelman ja budjetin laatiminen,  kannattavuuslaskelmat, omien yrittäjävalmiuksien arviointi  


Sosiaalinen osallisuus, syrjäytymisen ehkäisy

 • Syrjäytymisen ehkäiseminen, sosiaalisten kontaktien vahvistaminen, motivaation ja osallisuuden kehittäminen.


Työhyvinvointi

 • Työhyvinvoinnin kehittäminen ja parantaminen työyhteisössä.


Kunnan palveluita tukeva

 • Uusien palveluiden kehittäminen ja vahvistaminen, vanhustyön palvelut sekä ikääntyneiden ja vammaisten kotona   asumisen tukeminen.

Uusien toimintatapojen ja palveluiden kehittäminen

 • Jatketaan sosiaalisen osuuskunnan toimintaedellytysten tutkimista, jossa mukana osa kuntasektoria, 3.sektori,   työttömiä, asiakkaita.