TIE TYÖELÄMÄÄN

1.3. – 31.12.2023

TAVOITTEET

Ensisijaisena tavoitteena työttömien ohjaaminen avoimille työmarkkinoille.
Vahvistetaan ohjausta kohti koulutusta ja lisätään nuorten oppisopimuskoulutusta, sekä
työllistymistä.

Tiivis yhteistyö Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeilun Äänekosken asiointipisteen ja
sen työllisyys- ja elinvoimayksikön kanssa. Toimia välityömarkkinapaikkana ja lisäkäsinä
työllisyyden hoidossa.

Työttömien työmarkkinavalmiuksien ja osaamisen parantaminen.
Vahvistetaan hankkeiden keskinäistä yhteistyötä sekä verkostoitumista erilaisten toimijoiden kesken.

Yhteistyö muiden TYPO- ja ESR-hankkeiden kanssa sekä Työttömien Keskusjärjestön
hallinnoiman Askelia voimaan-hankkeen kanssa työttömien työ- ja toimintakyvyn
ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Mahdollisuus työllistää osatyökykyisiä ja jo työkyvyttömyyseläkkeellä olevia.
Ratkotaan avoimien työmarkkinoiden kohtaamisongelmaa yhteistyössä yritysten kanssa.
Pohditaan, keskustellaan, etsitään ratkaisuja, raportoidaan, tehdään hiljainen tieto näkyväksi
ja tuotetaan tietoa vertaisverkostossa.

Välityömarkkinapaikan organisoija, palkkatukityöllistäjä (mahd. mukaan), työkokeilujen
järjestäjä. Ohjaustoimet työttömästä yrittäjäksi.

Sosiaalinen osallisuus ja syrjäytymisen ehkäisy. Sosiaalisten kontaktien vahvistaminen ja
motivaation sekä osallisuuden kehittäminen.
Työhyvinvoinnin kehittäminen ja ylläpitäminen.

KOHDERYHMÄ

Kaikki työttömät, heikossa työmarkkinatilanteessa olevat iäkkäät ja muut pitkäaikaistyöttömät, nuoret ja osatyökykyiset, uussuomalaiset/maahanmuuttajat, kansalliset vähemmistöt TYÖLLISTÄMISTAVOITE 20–25 henkilöä toimenpiteissä kuukausittain hankkeeseen tai suoraan yrityksiin. Vuositavoite 25-50 henkilöä resurssien mukaan.

TOIMIPAIKAT

Hanke toimii Suolahden Työttömät ry:n toimitiloissa. Vuokratilat osoitteessa Kisakatu 7 ja
Äänekosken kaupungin tilat osoitteissa Suojarinne 14, Suolahti ja Kautonkatu 3, Äänekoski. Tilaa n. 800 m2. Tarvittaessa saadaan lisätiloja.

KOULUTUKSET

Työllistymistä edesauttavat koulutukset mm.:

Korttikoulutukset työmarkkinoita varten, lisäksi asiakaspalveluun ja vanhusten kotityöhön liittyvä
koulutus
• Tietotekniikka- ja digiosaamiskoulutus, avoimien työpaikkojen kartoittaminen
tietojärjestelmät/verkot ja ohjelmistokoulutukset
cv-nettikoulutus (video-cv) työnhakua varten
• TE- toimiston työvoiman lisäosaamiskoulutukset ja niihin liittyvät harjoittelut ja näytöt
• Hyödynnetään Opetushallituksen ammatillisen osaamisen kartoitusvälinettä; osaan.fi,
koulutukseen ohjaus
• Ammatillisen koulutuksen tutkinto-osiot yhdessä Poken kanssa, koulutukseen
tutustumismahdollisuus oppilaitoksissa

YHTEISTYÖTAHOT

TE – toimistot, ELY/KEHA – keskus, Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeilu Äänekosken kaupungin asiointipiste elinvoima- ja työllisyysyksikkö ja (TYP),
Keski-Suomen hyvinvointialue.
Muut Keski-Suomen alueella toimivat työllisyyspoliittiset- ja ESR-hankkeet.
Äänekosken yrittäjät ry (yhteiset työllistämistoimet) ja yritykset tutkimuksen kohteena,
Äänekosken kaupunki (kuntalisät, muu rahoitus – toimipaikat, sosiaali- ja terveystoimi työttömien palveluiden turvaamisessa, yhdistyksen työterveyshuolto Mehiläisen kanssa 2024, , Työttömien Keskusjärjestö ry ja Keski-Suomen alueen työttömien yhdistykset, Etsivänuorisotyö, Suolahden yhtenäiskoulu, Äänekosken lukio ja POKE

HANKEVETÄJÄ

Sisko Mertaniemi

HANKETYÖNTEKIJÄ

Niko Pellinen

RAHOITTAJA

Hanketta rahoittaa Keski-Suomen TE-toimisto.

te-logo