Historia

Järjestön historiasta nykypäivään

Jos pitkäaikaistyötön ei osallistu työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin syystä tai toisesta, ei hän ole oikeutettu edes siihen täysin riittämättömään työttömyyspäivärahaan ja leipä on haettava toimeentuloluukulta. Enää ei puhuta pelkästään karenssista, vaan ihmiseltä evätään syyperusteinen etuus, joka voidaan katsoa kansalaisen perusoikeuksien loukkaukseksi.

Asiasta on tehty kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelun takana on Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö, TVY ry. Sen rooli on syntymästään (v. 1991) asti ollut selkeästi työttömän ihmisen edunvalvonta. Historiansa aikana järjestö on väsymättä nostanut esiin niitä epäkohtia, joita työttömät eri puolilla Suomea ovat joutuneet kohtaamaan. Se on tuonut ongelmakohdat keskusteluun, tehnyt ne toistuvasti näkyviksi valtakunnan terävintä poliittista johtoa myöten ja myös Euroopan Unionin tasolla. Pyrkimyksistään huolimatta TVY ei ole onnistunut tekemään itseään tarpeettomaksi.

Suolahden Työttömät ry on alusta asti ollut valtakunnallisen työttömien järjestön aktiivinen osa. Toiminnan lähtökohta ja periaatteet ovat pysyneet. Järjestö perustettiin uudestaan 27.9.1994. Työttömyys ei valitettavasti ole yhteiskunnallisena ongelmana kadonnut eikä työttömän asemaan tai oikeuksiin ole saatu parannusta. Kun taas työelämä on kokenut totaalisen mullistuksen muuttaen sen luonteen toisenlaiseksi. Työttömyys on betonoitu rakenteelliseksi ja Suomeen on syntynyt työtätekevä köyhälistö – prekariaatti – pätkätyöläisten yhä kasvava joukko.

Niinpä vuosien saatossa työttömien yhdistys on saanut myös työllistävän roolin. Kuitenkaan pitkäaikaistyötöntä ei ole koskaan ollut tarkoituksenmukaista kahlita yhdistyksen palvelukseen ja työtehtäviin. Heti, kun uusi suunta avoimen työpaikan, koulutuksen, yrittäjyyden tai eläkkeelle siirtymisen muodossa on työttömälle ihmiselle löytynyt, on saavutettu edistysaskel. Tätä varten on aktiivisesti perustettu hankkeita, tehty yhteistyötä ja haettu uusia toimintamalleja.

Suolahden Työttömät ry on päivittänyt toimintaansa työelämän alati muuttuvat pelisäännöt ja lainsäädännön. Lakisääteisten asioiden ja velvollisuuksien lisäksi, on työllistettyjen asemaan ja oikeusturvaan haettu parannusta myös ammattiliittojen avulla. Yhdistyksen sosiaaliseen ja jämptiin työilmapiiriin kuuluvat säännölliset työpaikkapalaverit ja – kokoukset, joissa mm. työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies valitaan.  Jos tällaiset asiat jossain ovat rempallaan, on ne syytä laittaa asianmukaiseen järjestykseen.

Tänä päivänä työttömyystilastoja kaunistellaan kauhealla vauhdilla ja kyseenalaisilla keinoilla. Tulosvastuullisuuden tuulissa on aina muistettava, että jokaisen numeron takana on ihminen. Jokaisen numeron takana on kuka tahansa meistä.

Sirpa Martins
Ex-Työnohjaaja