TARTU TYÖHÖN

Työllisyyshanke 2008-2012

TARTU TYÖHÖN – hanke on Suolahden Työttömät ry:n työllisyyshanke. Hanke toteutetaan vuosina 2008–2012 Uudella Äänekoskella ja sen tärkeimpänä tavoitteena on helpottaa pitkäaikaistyöttömyyttä seutukunnalla. Hanke tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuden aktiiviseen työnhakuun, koulutukseen, kuntoutukseen ja työkykykartoitukseen. Hankkeen tavoitteena on työllistää vuosittain 50–100 ihmistä. Hanke toimii yhteistyössä muun muassa TE-keskuksen, Kelan, Työvoimatoimiston, Äänekosken kaupungin, yrittäjien, seurakunnan sekä paikallisten oppilaitosten kanssa.

 

 

TULE TOIMEEN 

Työllisyyshanke 2014 – 2016

 
Tavoitteet:
Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen ja ohjaaminen avoimille työmarkkinoille.
Syrjäytymisen ehkäiseminen. Nuorisotakuun turvaaminen. Sosiaalisten kontaktien vahvistaminen ja kuntoutus, motivaation ja osallisuuden kehittäminen. Työttömien työmarkkinavalmiuksien, ammattitaidon ja osaamisen parantaminen.Yhteistyön tiivistäminen Äänekosken Yrittäjät ry:n kanssa työpaikkojen kartoittamiseksi.
 
Työllistymistä edesauttavat koulutukset:
kortit avoimia työmarkkinoita varten: hygieniapassi ja anniskelulain tuntemus, työturvallisuuskortti (vihreä teoll. ja sininen sote), tulityökortti, matkailualan työturvallisuuskortti, tieturvallisuuskortti, EA I ja II, järjestyksenvalvontakortti ym. mahdolliset ammattia tukevat kortit
atk-koulutus, cv-netti työnhakua varten, toteutetaan yhteistyössä KSL: n kanssa
Työnhakukoulutus
Hyödynnetään Opetushallituksen ammatillisen osaamisen kartoitusvälinettä; osaan.fi
Ammatilliseen koulutuksen tutkinto-osiot
Asiakkaiden ohjaus TE – toimiston työvoimakoulutuksena järjestettävään vanhusten kotona asumisen tukemiseen tähtäävä lähiavustajakoulutus (liittyen terveydenhoito-, siivous- ja ruokahuoltopalveluun) 
 
Sijainti:
Äänekoski ja Äänekosken seutukunta (+työssäkäyntialue) 
Hanke on Äänekosken työllisyysohjelman mukainen. 
Hanke on kehitetty välityömarkkinoiden toimintamallin mukaiseksi; kolmas sektori, kunnat, TE – hallinto, yritykset
Hankkeen toimipaikat: Suolahden Työttömät ry:n toimitilat Kisakatu 7 (toimistotilat, ruokala- ja kokous-/koulutustila) ja Kotiharju Suojarinne 14 (paja, pyöräkorjaamo, kirpputori) Suolahden taajamassa sekä Rautatienkatu 11 (jakelukeittiö) Äänekosken taajamassa 

Pitkäaikaistyöttömien yhteiskuntatakuu; passiivisesta työttömyydestä  aktiiviseen osallistumiseen

 

TYÖTÄ JA TOIMEENTULOA

Työllisyyshanke 2017-2019

ENSISIJAISET TAVOITTEET:

  • Ohjaus avoimille työmarkkinoille Ensisijaisena tavoitteena on työttömien ohjaaminen avoimille työmarkkinoille.
  • Koulutus Työttömien työmarkkinavalmiuksien, ammattitaidon ja osaamisen parantaminen.
  • Ratkoa avoimien työmarkkinoiden kohtaamisongelmaa Pohtii, etsii ratkaisuja, keskustelee, raportoi, tekee hiljaisen tiedon näkyväksi ja tuottaa tietoa vertaisverkostossa.

MUUT TAVOITTEET:

Hanke toimii välityömarkkinapaikan organisoijana Hyödynnetään tarjolla olevat työmarkkinatoimenpiteet: Palkkatukityöt ja työkokeilut, Työvoimakoulutus, Kouluttautuminen työmarkkinatuella.

Vastauksia työhakemuksiin ja -haastatteluihin odotellessa osaamisen tarkistusta ja koulutuksen lisäämistä yhteistyössä TE-toimiston kanssa: Työttömästä yrittäjäksi, yrittäjänä toimiminen, tarpeelliset suunnitelmat, projekti- ja analyysityökalujen avulla, tuotteistaminen, hinnoittelu ja markkinointi, liiketoimintasuunnitelman ja budjetin laatiminen, kannattavuuslaskelmat, omien yrittäjävalmiuksien arviointi 

  • Työhyvinvointi: Työhyvinvoinnin kehittäminen työyhteisössä.
  • Sosiaalinen osallisuus: Syrjäytymisen ehkäiseminen, sosiaalisten kontaktien vahvistaminen, motivaation ja osallisuuden kehittäminen.
  • Kunnan palveluita tukeva: Uusien palveluiden kehittäminen ja vahvistaminen, vanhustyön palvelut sekä ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen. Uusien toimintatapojen ja palveluiden kehittäminen.